Ogłoszenia

Zespół KdM

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów do udziału w Konkursie „Społecznik Roku 2018 Powiatu Białobrzeskiego”.
Głównym celem konkursu jest promocja lokalnych Liderów społecznych i ukazanie ich pracy szerszemu gronu mieszkańców.
Tytuł „Społecznika Roku 2018 Powiatu Białobrzeskiego” zostanie przyznany osobom silnie zaangażowanym w działalność społeczną 
na rzecz środowisk lokalnych, propagujących właściwe postawy prospołeczne oraz działających na rzecz dobra wspólnego.
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych:
- młodzieżowy społecznik od 15 do 25 r.ż.
- aktywny społecznik od 26 do 60 r.ż.
- społecznik Senior 60+. 

                   Kandydatów zgłaszać mogą organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne działające na terenie powiatu białobrzeskiego.

W celu zgłoszenia kandydata do Tytułu „Społecznika Roku 2018 Powiatu Białobrzeskiego” należy wypełnić kartę zgłoszenia
dostępną do pobrania poniżej i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć ją osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
„Koalicja dla Młodych”
Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej
ul. Reymonta 11/6
26-800 Białobrzegi
w białej zapieczętowanej kopercie formatu A4 z dopiskiem Konkurs „Społecznik Roku 2018 Powiatu Białobrzeskiego”
do dnia 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) do godziny 16:00.

Uroczyste wręczenie Statuetek dla laureatów odbędzie się 7 grudnia 2018 r.
podczas Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Białobrzeskiego
.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Białobrzeskie Centrum Obywatelskie” realizowanego przez Fundację „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

Wyrażenie zgody kandydata/-tki na udział w Konkursie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgoda rodzica na udział niepełnoletniego Kandydata/-tki w Konkursie

Kategoria: