Ogłoszenia

Zespół KdM

Wspierać w działaniu, dawać możliwość rozwoju, aktywizować i motywować do pracy społecznej, czyli budować społeczeństwo obywatelskie… „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej od 2008 roku inkubuje organizacje pozarządowe oraz grupy obywatelskie z powiatu białobrzeskiego. Inkubuje, czyli stwarza im możliwość rozwoju, nabywania kompetencji, pomaga w sprawach formalnych oraz udostępnia nieodpłatnie zasoby fundacji, aby organizacje swobodnie mogły prowadzić swoje działania społeczne.
2008 rok był przełomowy w tym kierunku działań. Fundacja pozyskała dotację w kwocie ponad 500 tyś zł. I w partnerstwie z Gminą Białobrzegi stworzyła Białobrzeskie Centrum Obywatelskie przy ul. Reymonta 11. Wyremontowany został budynek po ówczesnej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. Organizowane były pierwsze szkolenia dla członków organizacji społecznych.
Białobrzeskie Centrum Obywatelskie działa nieprzerwanie od 2008 roku. W tym roku Fundacja pozyskała środki na działanie Centrum z budżetu Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu była Gmina Białobrzegi, a jego celem podniesienie kompetencji, profesjonalizacja oraz zwiększenie skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu białobrzeskiego.

Czytaj więcej: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE RÓWNIEŻ POTRZEBUJĄ WSPARCIA…
Zespół KdM

Konkurs „Społecznik Roku 2018 Powiatu Białobrzeskiego” organizowany przez Fundację ‘Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej ma na celu promocję lokalnych Liderów społecznych i ukazanie ich pracy szerszemu gronu mieszkańców. Tytuł Społecznika jest przyznawany osobom silnie zaangażowanym w działalność społeczną na rzecz środowisk lokalnych, propagujących właściwe postawy prospołeczne oraz działających na rzecz dobra wspólnego.

Czytaj więcej: Poznaj Społeczników Roku 2018 Powiatu Białobrzeskiego
Zespół KdM

III Sektor, inaczej mówiąc sektor organizacji pozarządowych stanowi bardzo ważny element życia publicznego i z roku na rok ogrywa coraz większą rolę. Są to organizacje działające na rzecz swoich lokalnych społeczności, znające ich potrzeby i angażujące się w działania intensyfikujące ich rozwój i prowadzące do rozwoju kapitału społecznego szczególnie wsi i małych miasteczek.
Na terenie powiatu białobrzeskiego działa kilkadziesiąt zarejestrowanych Stowarzyszeń oraz Kół Gospodyń wiejskich. Liczną grupę stanowią również działające grupy nieformalne. Są to ludzie silnie zaangażowani w rozwój swoich małych społeczności, dla których praca społeczna stanowi istotny element codziennego życia. Nie zawsze o nich wiemy, o tym jak wiele robią, jakie zmiany zachodzą tam, gdzie działają. To właśnie z myślą o nich 7 grudnia 2018 r. Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej zorganizowała Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, które było działaniem podsumowujących realizację projektu „Białobrzeskie centrum Obywatelskie” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Celem spotkania była przede wszystkim promocja działających na terenie powiatu białobrzeskiego organizacji, ukazanie ich działań, jak również sieciowanie lokalnych NGO, wsparcie ich poprzez stworzenie okazji nawiązania lepszej współpracy z lokalnymi samorządami. Wśród przybyłych na Forum gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych samorządów, biznesu oraz członkowie organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu. 

Czytaj więcej: Powiatowe Forum organizacji Pozarządowych