Ogłoszenia

Zespół KdM

W dniu 5 sierpnia 2018 roku na boisku im. Jerzego Łukasiaka w Falęcicach odbył się piknik ,,Sportowe wakacje w Gminie Promna po raz drugi’’. Organizatorem spotkania był Ludowy Klub Sportowy Promna przy wsparciu Wójta Gminy Pana Wojciecha Nowaka. Środki na zorganizowanie pikniku pochodziły ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie 2018’’. Piknik rozpoczął się o godzinie 16.00. W tym dniu boisko w Falęcicach zamieniło się w miejsce szczególnie przyjazne dzieciom. Niezwykłym zainteresowaniem cieszył się występ iluzjonisty który, przedstawił bardzo intersujący program.

Czytaj więcej: Piknik w Gminie Promna
Zespół KdM

18 września 2018 roku odbyło się niecodzienne spotkanie. Żyjący „Sybiracy” spotkali się z młodzieżą szkół Gminy Białobrzegi. Były wspomnienia, piosenki i łzy...
Siedemdziesiąt dwa lata temu wrócili do Polski po zesłaniu na Sybir: ksiądz Florian Rafałowski, Pan Jerzy Łopuszyński, Pan Tadeusz Kundzicz, Państwo Alina i Józef Przybyła.
Przekazali młodzieży fragmenty swojego życia- dzieciństwa i młodości spędzonej z dala od domu w biedzie, o głodzie i chłodzie i tęsknotę za Ojczyzną, domem, normalnym dzieciństwem, normalnym życiem...

Czytaj więcej: Człowieczy los...czyli żywa lekcja historii z Sybirakami
Zespół KdM

 

Nasz grantobiorca Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej realizuje projekt "Letnie warsztaty rękodzieła" realizuje projekt dofinansowany w ramach Działaj Lokalnie 2018 w powiecie białobrzeskim.

W dniu 06 września 2018. odbyły się ostatnie warsztaty z rękodzieła. W sumie od 05 lipca 2018 r. do 12 września 2018 r odbyło się 10 spotkań, które obejmowały 20 godzin zajęć. Podstawowym celem warsztatów było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wakacje oraz poznanie historii sztuki ludowej regionu i rozwijanie własnych zdolności i umiejętności.

Czytaj więcej: Letnie warsztaty rękodzieła w Radzanowie