Od maja 2018 r. Fundacja realizuje projekt pt.: „Białobrzeskie Centrum Obywatelskie”, którego głównym celem jest podnoszenie standardów, profesjonalizacja i zwiększenie skuteczności działania lokalnych organizacji pozarządowych. W ramach projektu organizowane są szkolenia tematyczne z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, pracy metodą projektu oraz komunikacji z otoczeniem. Dodatkowo organizacje, które zadeklarowały udział w projekcie otrzymują nieodpłatnie kompleksowe wsparcie doradcze ( techniczne, merytoryczne oraz księgowe). Projekt jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie powiatu białobrzeskiego.

Czytaj więcej: Jak właściwie zarządzać organizacją ? Szkolenie dla lokalnych NGO