W czwartek 02 sierpnia zakończyliśmy pierwszy  cykl warsztatów realizowanych
w ramach projektu „Letnie warsztaty rękodzieła”. Każdy spośród młodych uczestników mógł spróbować swoich sił i umiejętności w rzemiośle ceramicznym. Uczestnicy zaznajomili się  z wieloma technikami wykonywania ceramiki, Dzieci i młodzież wykonywały pod okiem instruktorki ceramikę użytkową (miski, kubeczki) jak również
i żywą naturę (zwierzęta, mityczne stwory itp.) po niżej . 
Od 09 sierpnia zaczynamy kolejną przygodę  -tym razem będziemy rzeźbić w drewnie
i korze .
 
 
Projekt pt.: "Letnie warsztaty rękodzieła" jest dofinansowany w ramach Programu "Działaj Lokalnie 2018" finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundacię Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z ośrodkiem DL "Kolaicją
dla Młodych" Funduszem Lokalnym Ziemi Białobrzeskiej.
 
M. Gruszczyńska
 

Zapraszamy organizacje pozarządowe z powiatu białobrzeskiego do składania wniosków w ramach konkursu grantowego "100-lecie Niepodległej Polski". Organizatorem konkursu jest Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej
Jaki jest cel konkursu? Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy i historii związanej z powstaniem Niepodległego Państwa Polskiego.
Kto może ubiegać się o grant? Organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu białobrzeskiego.
Jakie działania można prowadzić w ramach projektu? Tematyka projektu musi być związana z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wśród działań mogą znaleźć się m.in.: obchody rocznicowe, konkursy wiedzy, plastyczne, itp., przedstawienia teatralne, publikacje, tworzenie miejsc upamiętniających rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Do kogo mogą być kierowane działania w ramach projektów? Do społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego.
Co będzie dodatkowo punktowane? Dodatkowym atutem projektu będzie podjęcie współpracy w realizacji projektu z instytucjami publicznym [samorządami, szkołami, bibliotekami, itp.].
Od kiedy do kiedy można składać wnioski? Nabór wniosków trwa od 1 do 21 sierpnia
Gdzie można składać wnioski? W biurze Fundacji ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi


W ramach konkursu dofinansujemy min. 8 projektów. Maksymalna kwota dofinansowania: 2 500 złotych
Kwota alokacji na konkurs wynosi 20 000 złotych.

Zapraszamy organizacje do konsultacji składanych wniosków. Więcej informacji dostępnych jest w biurze Fundacji ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi oraz pod nr telefonu 48 613 20 96.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. REGULAMIN KONKURSU "100-LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI"

2. WNIOSEK KONKURSOWY

3. KARTA OCENY FORMALNEJ

4. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

5. REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

6. WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych "100-lecie Niepodległej Polski" zorganizowano w ramach projektu "GPS III Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorem projektu jest Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. Partnerami projektu są: Gmina Białobrzegi, Gmina Promna, Gmina Stromiec, Gmina Stara Błotnica, Gmina Radzanów, Gmina Wyśmierzyce.