To tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla dzieci” i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach. Celem projektu jest poznanie historii ludzi zesłanych na Syberię, przeprowadzenie rozmów, wywiadów i spotkań z Sybirakami i ich rodzinami. 
Odbyły się już trzy wzruszające spotkania z Sybirakami. Pan Jerzy Łopuszyński opowiedział nam swoją historię – młodego chłopca ciężko pracującego w tajdze przy ścince drzew. Po powrocie do kraju wstępuje na Politechnikę Łódzką i zostaje inżynierem.
Pan Tadeusz Kundzicz ośmioletni chłopiec z młodszym bratem, siostrą i mamą przeżywają ciężkie chwile na wygnaniu. Dzięki sile, którą czerpią z bycia razem i wzajemnej troski mogli przetrwać w skrajnie trudnych warunkach. Po powrocie kończy szkołę i zostaje pracownikiem urzędu.
Historię wywózki i pobytu za Kaukazem opowiedział nam Ksiądz Florian Rafałowski.
Wiele materiałów i informacji uzyskaliśmy w Bibliotece Publicznej i podczas spotkania z panem Markiem Lenartowiczem Spotkanie to było źródłem wiedzy i inspiracji do dalszych poszukiwań.
 
Projekt jest dofinansowany w ramach Programu "Działaj Lokalnie 2018" finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z ośrodkiem DL "Koalicją dla Młodych" Funduszem Lokalnym Ziemi Białobrzeskiej.
 
 
 
 
uczniowie Publicznego Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach
 
We wtorkowe popołudnie 21 sierpnia 2018 r. miała miejsce druga część promocji Rocznika BTK Tomu 7. Spotkaliśmy się z autorami: Danutą Wrzecion z domu Dawiczewska, Rolandem Wielgomasem, Stanisławem Kubicą oraz Maciejem Henrykiem Modzelewskim. 
Spotkanie stanowiło kolejny etap naszego, wspólnego, a co chyba najcenniejsze „żywego poznawania historii naszej małej ojczyzny” w ramach realizowanego projektu pt. „Tropami lokalnej historii”, a wydanie tego Rocznika było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Programu  Działaj Lokalnie 2018. Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej oraz ze środków Gminy Białobrzegi, w  ramach realizacji  zadania publicznego z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego..
Spotkanie było okazją do bezpośredniego kontaktu z autorami tekstu, zadawania pytań, wspólnych zdjęć i wspomnień. Było to spotkanie pełne miłych wrażeń i inspirujące do sięgnięcia po najnowsze wydanie. Zapraszamy do lektury.
 
Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć.
 
Krystyna Kozłowska

W dniu 09 sierpnia 2018 r. wystartowaliśmy w drugi cykl warsztatów - rzeźbiarskich prowadzonych przez znanego i cenionego artystę z Radomia Adama Sobienia.
W zajęciach bierze udział 27 dzieci, które aktywnie uczestniczą w warsztatach.
Na pierwszych zajęciach rzeźbiarskich zapoznaliśmy się z teoretycznym i praktycznym wykonywaniem rzeźby w drewnie i korze. Każdy z uczestników otrzymał wyrzeźbioną postać , którą samodzielnie pomalował i ozdobił, starsi uczestnicy mogli spróbować swoich sił samodzielnie i wyrzeźbić własnoręcznie figurkę. W efekcie powstały liczne płaskorzeźby o tematyce sakralnej, religijnej i ludowej, większość z nich można będzie obejrzeć na wystawie, gdyż zostaną one wyeksponowane na festynie w Radzanowie w dniu 26 sierpnia 2018. Dzieci czynnie uczestniczyły w zajęciach, włączały się również w dyskusję prowadzoną przez instruktora. Cieszymy się z tak aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zapraszamy na kolejne już w dniu 18 sierpnia.

więcej zdjęć na naszym fanpage'u na Facebooku: https://www.facebook.com/KoalicjadlaMlodych/

 

Projekt pt.: "Letnie warsztaty rękodzieła" jest dofinansowany w ramach Programu "Działaj Lokalnie 2018" finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundacię Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z ośrodkiem DL "Kolaicją
dla Młodych" Funduszem Lokalnym Ziemi Białobrzeskiej.

M. Gruszczyńska