Zapraszamy organizacje pozarządowe z powiatu białobrzeskiego do składania wniosków w ramach konkursu grantowego "100-lecie Niepodległej Polski". Organizatorem konkursu jest Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej
Jaki jest cel konkursu? Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy i historii związanej z powstaniem Niepodległego Państwa Polskiego.
Kto może ubiegać się o grant? Organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu białobrzeskiego.
Jakie działania można prowadzić w ramach projektu? Tematyka projektu musi być związana z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wśród działań mogą znaleźć się m.in.: obchody rocznicowe, konkursy wiedzy, plastyczne, itp., przedstawienia teatralne, publikacje, tworzenie miejsc upamiętniających rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Do kogo mogą być kierowane działania w ramach projektów? Do społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego.
Co będzie dodatkowo punktowane? Dodatkowym atutem projektu będzie podjęcie współpracy w realizacji projektu z instytucjami publicznym [samorządami, szkołami, bibliotekami, itp.].
Od kiedy do kiedy można składać wnioski? Nabór wniosków trwa od 1 do 21 sierpnia
Gdzie można składać wnioski? W biurze Fundacji ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi


W ramach konkursu dofinansujemy min. 8 projektów. Maksymalna kwota dofinansowania: 2 500 złotych
Kwota alokacji na konkurs wynosi 20 000 złotych.

Zapraszamy organizacje do konsultacji składanych wniosków. Więcej informacji dostępnych jest w biurze Fundacji ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi oraz pod nr telefonu 48 613 20 96.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. REGULAMIN KONKURSU "100-LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI"

2. WNIOSEK KONKURSOWY

3. KARTA OCENY FORMALNEJ

4. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

5. REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

6. WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych "100-lecie Niepodległej Polski" zorganizowano w ramach projektu "GPS III Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorem projektu jest Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. Partnerami projektu są: Gmina Białobrzegi, Gmina Promna, Gmina Stromiec, Gmina Stara Błotnica, Gmina Radzanów, Gmina Wyśmierzyce.

13 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w Białobrzeskiej Galerii Sztuki, w klimacie „Orłów Polskich” autorstwa Rolanda Wielgomasa, odbyło się spotkanie promocyjne nowego wydawnictwa „Rocznika BTK tomu 7”.
Na początku wszystkich zebranych powitała Krystyna Kozłowska, Prezes BTK.
W ciekawej prezentacji przedstawiła zawartość periodyku, zaznaczając
jego wyjątkowość - ściśle powiązaną z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
To doniosły moment dla BTK, bo właśnie została wydana 13 – ta pozycja wydawnicza, w której zamieszczone zostały wyjątkowe teksty, wyjątkowych autorów oraz sylwetki wyjątkowych osób, o których można powiedzieć lokalnych „bohaterów” – dobrze czyniących tzn. laureatów Medalu „Bene Agendi”, którzy to także wyjątkowe odznaczenie, otrzymali w latach 2011-2018.
W opublikowanym Roczniku udało się zebrać teksty dotyczące różnych historii osób, rodzin i zdarzeń, a przez to dotykają konkretnych ludzi, opowiadając o ich życiu i o ich losach. Są to wielobarwne obrazy sprzed wielu, wielu lat. To opowieści ludzi i o ludziach,
którzy tak jak my, żyli nad Pilicą, mieli swoje dzieciństwo, swoją młodość rozdartą przez wojnę, i niełatwe życie po wojnie, których rodziny żyją wśród nas.

Czytaj więcej: Tropami lokalnej historii - spotkanie promocyjne Rocznika BTK