Młodzież z powiatu Białobrzeskiego po raz kolejny wzięła sprawy w swoje ręce. Zakończyła się rekrutacja do drugiej edycji międzynarodowego projektu młodzieżowego YouthBank.

YouthBank to szansa by poznać nowych przyjaciół i wraz z nimi realizować swoje pomysły. Program skierowany jest do osób między 15 a 20 rokiem życia chcących zmienić otaczającą rzeczywistość. Program realizowany jest na terenie Polski po raz drugi. Koordynatorem   krajowym programu jest „Fundacja dla Polski” z siedzibą w Warszawie. Lokalny YouthBank (białobrzeski) działa przy „Koalicji dla Młodych" Funduszu Lokalnym Ziemi Białobrzeskiej. Koordynatorami programu w Białobrzegach są Dawid Nowak i Beata Waszkowska.

Czytaj więcej: Ruszyła II edycja projektu młodzieżowego "YouthBank"

Ruszyła kolejna edycja programu FIO Mazowsze Lokalnie. 28 stycznia 2016 r. w siedzibie „Fundusz Współpracy” w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące III edycji programu FIO Mazowsze Lokalnie. Podczas spotkania omówione zostały zasady przyznawania dotacji w 2016 r.

Celem programu FIO Mazowsze Lokalnie jest wspieranie inicjatyw angażujących społeczeństwo lokalne w działania na rzecz dobra wspólnego. O dofinansowanie w kwocie od 1500 do 5000 zł mogą ubiegać się grupy nieformalne, grupy samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) zarejestrowane w systemie KRS (lub innego właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Czytaj więcej: Podsumowanie szkolenia FIO Mazowsze Lokalnie

18 grudnia  2015 r. odbyło się   Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Białobrzeskiego zorganizowane przez Koalicję dla  Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. Było połączone z podsumowaniem programów Działaj Lokalnie IX i Agrafka.  Przedstawiciele trzeciego sektora spotkali się w hali sportowej  na ulicy Reymonta w Białobrzegach.  Przed rozpoczęciem forum  wręczono nagrody w konkursie Lider III Sektora.  Statuetki z rąk: Mieczysława Danielewicza  - Wiceburmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi, Adama Świecko – Przewodniczącego Rady „Koalicji dla Młodych” oraz Zbigniewa Łubińskiego – Komendanta Powiatowej Komendy Straży Pożarnej  otrzymali:

  • w kategorii  „Upowszechniane  lokalnej historii i tradycji”   Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne
  • w kategorii  „Ochrona środowiska wodnego”  -  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach
  • w  kategorii  „Edukacja”-   Stowarzyszenie "Stromiecczyzna" 
  • w kategorii  „Prowadzenie świetlic środowiskowych” -  Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie 
  •  w kategorii „Promowanie aktywnego wypoczynku”-  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej
  • w kategorii „Bezpieczeństwo publiczne”-  Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzyniu
Czytaj więcej: Obywatelskie Białobrzegi