Zakończył się nabór wniosków FIO -Mazowsze Lokalnie 2016 w ścieżce: inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych. Wnioskodawcy mieli czas do piątku, 26 lutego b.r. do godz. 15:00 na wypełnienie fiszki w generatorze na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Kwota do rozdysponowania na obie ścieżki to ok. 550 000 zł.

Emocje były do samego końca – nieprzerwanie dzwoniący telefon, e-maile, wiadomości na fb. Ostatecznie wpłynęło 658 wniosków – 80 więcej niż przed rokiem, z czego 627 na ścieżkę inicjatywy oddolne a 31 na wsparcie grup samopomocowych. Zaskoczeniem jest liczba fiszek, które grupy składały w ramach pierwszej ścieżki samodzielnie bez tzw. parasola w postacie organizacji pozarządowej. Takich projektów jest 280, 291 to grupy nieformalne ze wsparciem innej organizacji i 56 wniosków wpłynęło od młodych organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej: Koniec naboru wniosków

Młodzież z powiatu Białobrzeskiego po raz kolejny wzięła sprawy w swoje ręce. Zakończyła się rekrutacja do drugiej edycji międzynarodowego projektu młodzieżowego YouthBank.

YouthBank to szansa by poznać nowych przyjaciół i wraz z nimi realizować swoje pomysły. Program skierowany jest do osób między 15 a 20 rokiem życia chcących zmienić otaczającą rzeczywistość. Program realizowany jest na terenie Polski po raz drugi. Koordynatorem   krajowym programu jest „Fundacja dla Polski” z siedzibą w Warszawie. Lokalny YouthBank (białobrzeski) działa przy „Koalicji dla Młodych" Funduszu Lokalnym Ziemi Białobrzeskiej. Koordynatorami programu w Białobrzegach są Dawid Nowak i Beata Waszkowska.

Czytaj więcej: Ruszyła II edycja projektu młodzieżowego "YouthBank"

Ruszyła kolejna edycja programu FIO Mazowsze Lokalnie. 28 stycznia 2016 r. w siedzibie „Fundusz Współpracy” w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące III edycji programu FIO Mazowsze Lokalnie. Podczas spotkania omówione zostały zasady przyznawania dotacji w 2016 r.

Celem programu FIO Mazowsze Lokalnie jest wspieranie inicjatyw angażujących społeczeństwo lokalne w działania na rzecz dobra wspólnego. O dofinansowanie w kwocie od 1500 do 5000 zł mogą ubiegać się grupy nieformalne, grupy samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) zarejestrowane w systemie KRS (lub innego właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Czytaj więcej: Podsumowanie szkolenia FIO Mazowsze Lokalnie