Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie to placówka kultywująca tradycje historyczne i patriotyczne. Dba o rozwój młodych pokoleń w zakresie poczucia więzi z własnym narodem. Dowodem na to są udokumentowane liczne przedsięwzięcia. W związku ze zbliżającą się 100–ą rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, postanowiliśmy przyłączyć się do obchodów. We wrześniu przystąpiliśmy do realizacji projektu ,,100 harcerzy na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” w odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej. Projekt będzie realizowany we wrześniu i październiku b.r.
Głównym powodem realizacji projektu jest odczuwana przez nas potrzeba świętowania100-lecia odzyskania niepodległości prze Polskę w naszej Małej Ojczyźnie. Projekt skierowany jestdo całej społeczności lokalnej. Mieszkańcy nie mają zbyt wielu okazji uczestniczenia w uroczystościach patriotycznych. Nasi harcerze są widoczni w szerokich działaniach, bowiem na terenie gminy działają dwie drużyny harcerskie. Zakładamy, że dzięki projektowi wzbogacimy się o nowych harcerzy. Zależy nam, aby do harcerstwa należały dzieci uczące się w młodszych klasach szkół podstawowych. Jesteśmy przekonani, że wszystkie działania ujęte w ramach projektu wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności.

Czytaj więcej: ,,100 harcerzy na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”

W dniu 5 sierpnia 2018 roku na boisku im. Jerzego Łukasiaka w Falęcicach odbył się piknik ,,Sportowe wakacje w Gminie Promna po raz drugi’’. Organizatorem spotkania był Ludowy Klub Sportowy Promna przy wsparciu Wójta Gminy Pana Wojciecha Nowaka. Środki na zorganizowanie pikniku pochodziły ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie 2018’’. Piknik rozpoczął się o godzinie 16.00. W tym dniu boisko w Falęcicach zamieniło się w miejsce szczególnie przyjazne dzieciom. Niezwykłym zainteresowaniem cieszył się występ iluzjonisty który, przedstawił bardzo intersujący program.

Czytaj więcej: Piknik w Gminie Promna

18 września 2018 roku odbyło się niecodzienne spotkanie. Żyjący „Sybiracy” spotkali się z młodzieżą szkół Gminy Białobrzegi. Były wspomnienia, piosenki i łzy...
Siedemdziesiąt dwa lata temu wrócili do Polski po zesłaniu na Sybir: ksiądz Florian Rafałowski, Pan Jerzy Łopuszyński, Pan Tadeusz Kundzicz, Państwo Alina i Józef Przybyła.
Przekazali młodzieży fragmenty swojego życia- dzieciństwa i młodości spędzonej z dala od domu w biedzie, o głodzie i chłodzie i tęsknotę za Ojczyzną, domem, normalnym dzieciństwem, normalnym życiem...

Czytaj więcej: Człowieczy los...czyli żywa lekcja historii z Sybirakami