Konkurs „Społecznik Roku 2018 Powiatu Białobrzeskiego” organizowany przez Fundację ‘Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej ma na celu promocję lokalnych Liderów społecznych i ukazanie ich pracy szerszemu gronu mieszkańców. Tytuł Społecznika jest przyznawany osobom silnie zaangażowanym w działalność społeczną na rzecz środowisk lokalnych, propagujących właściwe postawy prospołeczne oraz działających na rzecz dobra wspólnego.

Czytaj więcej: Poznaj Społeczników Roku 2018 Powiatu Białobrzeskiego

III Sektor, inaczej mówiąc sektor organizacji pozarządowych stanowi bardzo ważny element życia publicznego i z roku na rok ogrywa coraz większą rolę. Są to organizacje działające na rzecz swoich lokalnych społeczności, znające ich potrzeby i angażujące się w działania intensyfikujące ich rozwój i prowadzące do rozwoju kapitału społecznego szczególnie wsi i małych miasteczek.
Na terenie powiatu białobrzeskiego działa kilkadziesiąt zarejestrowanych Stowarzyszeń oraz Kół Gospodyń wiejskich. Liczną grupę stanowią również działające grupy nieformalne. Są to ludzie silnie zaangażowani w rozwój swoich małych społeczności, dla których praca społeczna stanowi istotny element codziennego życia. Nie zawsze o nich wiemy, o tym jak wiele robią, jakie zmiany zachodzą tam, gdzie działają. To właśnie z myślą o nich 7 grudnia 2018 r. Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej zorganizowała Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, które było działaniem podsumowujących realizację projektu „Białobrzeskie centrum Obywatelskie” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Celem spotkania była przede wszystkim promocja działających na terenie powiatu białobrzeskiego organizacji, ukazanie ich działań, jak również sieciowanie lokalnych NGO, wsparcie ich poprzez stworzenie okazji nawiązania lepszej współpracy z lokalnymi samorządami. Wśród przybyłych na Forum gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych samorządów, biznesu oraz członkowie organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu. 

Czytaj więcej: Powiatowe Forum organizacji Pozarządowych